πατήστα για ενεργοποίηση ZOOM
Φόρτωση χαρτών
Δεν βρήκαμε κανένα αποτέλεσμα. Παρακαλώ δοκιμάστε ξανά με διαφορετικές παραμέτρους αναζήτησης.
ανοίξτε το χάρτη
Προβολή Οδικός χάρτης Δορυφόρος Υβριδικός Έδαφος Η Περιοχή μου Προβολή πλήρους οθόνης Προηγούμενο Επόμενο
Σύνθετη αναζήτηση
Βρήκαμε 0 αποτελέσματα. Θέλετε να φορτωθούν τώρα τα αποτελέσματα;
Σύνθετη αναζήτηση
βρήκαμε 0 αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα της αναζήτησής σας

Η Εταιρεία

Ιστορικό
Το έτος 1993, με το Π.Δ. 29/20-1-1993 (ΦΕΚ Α’11/9-2-1993), ιδρύθηκε η Εταιρεία Αξιοποιήσεως και Διαχειρίσεως της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία, σύμφωνα με το ιδρυτικό καταστατικό της, είναι Ανώνυμη Εταιρεία, έχει ως μοναδικό Μέτοχο το Πανεπιστήμιο Αθηνών και ως Γενική Συνέλευσή της την Πανεπιστημιακή Σύγκλητο.

Σκοπός
Σκοπός της Εταιρείας είναι «…η διαχείριση και αξιοποίηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και των κληροδοτημάτων του». Η Εταιρεία λειτουργεί με τη μορφή Ανώνυμης Εταιρείας.

 

Διοικητικό Συμβούλιο
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από επτά μέλη τετραετούς θητείας. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγουν το Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου. Κάθε έτος γίνεται έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης και του ισολογισμού της Εταιρείας από Ορκωτούς Λογιστές και τα αποτελέσματα αναρτώνται στον ιστότοπο της Εταιρείας.
Το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους:

1) Καθηγητής Αντώνιος Κ. Καλοκαιρινός                     Πρόεδρος
2) Ιωάννης Μπαρμπαρέσος, Διευθυντής ΤΥΠΑ          Αντιπρόεδρος
3) Καθηγητής Διονύσιος Μητρόπουλος                        Μέλος
4) Καθηγητής Νικόλαος Βούλγαρης                              Μέλος
5) Αν. Καθηγητής κ. Ν. Χλέπας                                       Μέλος
6) Επ. Καθηγητής Δημήτριος Καινούργιος                   Μέλος
7) Λέκτορας Αικατερίνη Ηλιάδου                                   Μέλος

Από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα, η Εταιρεία ασχολείται ανελλιπώς με την αξιοποίηση και διαχείριση ακινήτων κληροδοτημάτων και ιδίας περιουσίας. Πρόσφατα, οι δραστηριότητες της Εταιρείας επεκτάθηκαν στη διαχείριση των παιδικών σταθμών και του νηπιαγωγείου της Πανεπιστημιουπόλεως, τη διαχείριση του υπογείου χώρου στάθμευσης του Μεγάρου θεωρητικών Επιστημών, τη διαχείριση των χώρων του Κεντρικού Κτηρίου του ΕΚΠΑ και του Κτηρίου «ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ», τη διαχείριση των κυλικείων, βιβλιοπωλείων, καταστημάτων φωτοαντιγράφων, κλπ που βρίσκονται στην Πανεπιστημιούπολη. Η Εταιρεία επίσης έχει αναλάβει την κατασκευή και διάθεση αναμνηστικών ειδών με το έμβλημα του ΕΚΠΑ.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι εργαζόμενοι στην Εταιρεία στην ίδρυση «Εκδοτικού Οίκου ΕΚΠΑ» και σύντομα θα ανακοινωθεί ο σχετικός κανονισμός λειτουργίας.

(Τελευταία ενημέρωση: Μάρτιος 2016)