πατήστα για ενεργοποίηση ZOOM
Φόρτωση χαρτών
Δεν βρήκαμε κανένα αποτέλεσμα. Παρακαλώ δοκιμάστε ξανά με διαφορετικές παραμέτρους αναζήτησης.
ανοίξτε το χάρτη
Προβολή Οδικός χάρτης Δορυφόρος Υβριδικός Έδαφος Η Περιοχή μου Προβολή πλήρους οθόνης Προηγούμενο Επόμενο
Σύνθετη αναζήτηση
Βρήκαμε 0 αποτελέσματα. Θέλετε να φορτωθούν τώρα τα αποτελέσματα;
Σύνθετη αναζήτηση
βρήκαμε 0 αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα της αναζήτησής σας

Ανακοινώσεις


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 15ης Νοεμβρίου 2018

Ανακοινώνεται ότι τα γραφεία της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Αθηνών θα παραμείνουν κλειστά την Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2018.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1ης Αυγούστου 2018

Ανακοινώνεται ότι τα γραφεία της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Αθηνών θα παραμείνουν κλειστά από την Δευτέρα 13 Αυγούστου 2018 έως και την Παρασκευή 17 Αυγούστου 2018.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 15ης Νοεμβρίου 2017

Ανακοινώνεται ότι τα γραφεία της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Αθηνών θα παραμείνουν κλειστά την Πέμπτη 16/11/2017 και την Παρασκευή 17/11/2017


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 28ης Ιουλίου 2017

Ανακοινώνεται ότι τα γραφεία της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Αθηνών θα παραμείνουν κλειστά από την Δευτέρα 14 Αυγούστου 2017 έως και την Παρασκευή 18 Αυγούστου 2017.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 22ας Δεκεμβρίου 2016

Ανακοινώνεται ότι τα γραφεία της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Αθηνών θα παραμείνουν κλειστά από την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2016 έως και την Δευτέρα 26 Δεκεμβρίου 2016.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 17ης Νοεμβρίου 2016

Ανακοινώνεται ότι τα γραφεία της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Αθηνών θα παραμείνουν κλειστά την Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2016.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 26 Ιουλίου 2016

Ανακοινώνεται ότι τα γραφεία της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Αθηνών θα παραμείνουν κλειστά από τη Δευτέρα 15/8 ως και την Παρασκευή 19/8.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 5 Ιουλίου 2016

Τα γραφεία της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Αθηνών θα παραμείνουν κλειστά την Τρίτη 5 Ιουλίου 2016 και από ώρα 10.00-14.00 λόγω συμμετοχής σε Ημερίδα Εταιρειών Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας Ανωτάτων Ιδρυμάτων.