πατήστα για ενεργοποίηση ZOOM
Φόρτωση χαρτών
Δεν βρήκαμε κανένα αποτέλεσμα. Παρακαλώ δοκιμάστε ξανά με διαφορετικές παραμέτρους αναζήτησης.
ανοίξτε το χάρτη
Προβολή Οδικός χάρτης Δορυφόρος Υβριδικός Έδαφος Η Περιοχή μου Προβολή πλήρους οθόνης Προηγούμενο Επόμενο
Σύνθετη αναζήτηση
Βρήκαμε 0 αποτελέσματα. Θέλετε να φορτωθούν τώρα τα αποτελέσματα;
Σύνθετη αναζήτηση
βρήκαμε 0 αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα της αναζήτησής σας

Κυλικεία

  • Κυλικείο του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών, Πανεπιστημιούπολη Αθηνών

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Η Εταιρεία Αξιοποιήσεως και Διαχειρίσεως της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Αθηνών προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές έγγραφες προσφορές για την εκμίσθωση του Κυλικείου του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών, στην Πανεπιστημιούπολη, επιφανείας 69 τ.μ. περίπου.

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 04-11-2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, στα γραφεία της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Αθηνών (οδός Ακαδημίας 52, 5ος όροφος).

Οι όροι του διαγωνισμού και συμπληρωματικές πληροφορίες παρέχονται από την Εταιρεία στα τηλ. 210 368-8194 και 210 368-8195.

Αθήνα, 15-10-2015

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Καθηγητής Αντ. Κ. Καλοκαιρινός